Kinderergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten in het dagelijks leven en het stimuleren van de ontwikkeling van een kind.

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten in het dagelijks leven en het stimuleren van de ontwikkeling van een kind. Zo zelfstandig mogelijk handelen is hierbij ons streven. Samen met het kind en zijn omgeving (ouders, verzorgers, leerkrachten, belanghebbenden) wordt geïnventariseerd op welke gebieden beperkingen zich voordoen.

De ergotherapeut behandeld, adviseert en coacht het kind en zijn omgeving. Door vaardigheidstraining, het anders leren uitvoeren en door de inzet van een hulpmiddel wordt naar een oplossing gezocht. Om effectief te werken behandelen we daar waar het probleem zich voor doet; op de vrijetijdslocatie, werk, school of thuis. Wij kijken naar de talenten en mogelijkheden van een kind, het opdoen van succeservaringen staat centraal. Op een spelenderwijs wordt gewerkt aan individuele behandeldoelen die voor het kind zijn opgesteld.

*Kinderergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigenrisico.

Voor wie is kinderergotherapie geschikt?

Elk kind of jongvolwassene die problemen ervaart in het dagelijks handelen is welkom bij ons. Problemen kunnen zich voordoen op het sociaal emotionele, communicatieve, fysieke, cognitieve vlak, of in de sensorische informatieverwerking.
De ontwikkeling van een kind is niet altijd vanzelfsprekend. Door een aangeboren afwijking, een trauma of ten gevolge van een ziekte kan een kind belemmerd worden het dagelijkse functioneren.
Problemen in de ontwikkeling zijn niet altijd duidelijk aanwijsbaar, een lichte achterstand zonder bekende oorzaak komt regelmatig voor.

Een kind kan problemen ervaren op verschillende gebieden, bijvoorbeeld in de:
– Zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, eten en drinken, taakjes in en rond het huis
– Bewegen: Fijne motoriek, grove motoriek, fietsen
– Spelvaardigheden: alleen spel, samenspel
– Schoolvaardigheden: kleutervaardigheden, concentratie, plannen en organiseren

Wanneer kan uw kind bij ons terecht?

 • Moeilijkheden met zelfverzorgingstaken; Aan-uitkleden, knopen en ritsen, eten en drinken, tandenpoetsen, toiletbezoek, veterstrikken, wassen
 • Een slordig handschrift, onjuiste pengreep, te snel of te langzaam schrijven
 • Moeite met knutselen, knippen, kleuren, plakken
 • Geen voorkeurshand ontwikkelt
 • Moeite met zitten; aanpassen/aanvragen meubilair voor thuis of in de klas
 • Problemen in de prikkelverwerking; overgevoeligheid voor geluiden, aanraking/tast, kleding, licht
 • Problemen in de alertheid en aandacht
 • Moeite met concentreren, snel afgeleid, over bewegelijk
 • Problemen met de dag indeling, vermoeidheid
 • Problemen met opruimen, zoeken, plannen organiseren en structureren, chaotisch
 • Onhandige motoriek; vallen, struikelen, omstoten
 • Moeite met fietsen, gymnastiek en spel
 • Angst voor het bewegen

 

Naast het behandelen van kinderen zonder diagnose zien we onder anderen kinderen met: AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis, DCD, ODD, hypermobiliteit, verschillende syndromen (Down, Turner, West, etc.), dyslexie, sensorische disregulatie.

Voor scholen

Aan scholen bieden wij adviezen, trainingen en workshops voor leerkrachten op het gebied van schrijfonderwijs, schoolindeling, alertheid, concentratie en prikkelverwerking. Ook screenen wij groepen kinderen, waarbij gekeken kan worden naar bijvoorbeeld; kleutervaardigheden, (voorbereidend) schrijven, zit- en werkhouding, zelfredzaamheid of concentratie. De uitkomsten van de screening zullen geëvalueerd worden in een verslag, waarin adviezen worden gegeven.
Wij leveren een belangrijke bijdrage in het bieden van goede zorg op school, door te behandelen en te adviseren waar het probleem zich voordoet.

Franka Fels

Praktijkhouder en ergotherapeut

Ik help u graag met ergotherapie!

Samen met u zoeken wij naar oplossingen en mogelijkheden, zodat u zelfstandig of met de juiste hulp verder kunt.